Bursagraph Logo בורסה גרף אתר המנויים

מידע למנויים

סקירות, סריקות
ונתונים בזמן אמת
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
מדד ת"א 25 1444.89 0.04%- מדד ת"א 100 1264.15 0.03%- ת"א יתר 50 790.58 0.67%- ת"א פיננסים 15 1475.84 0.45%- מחזור כולל במיל' ש"ח 537   ת"א נדל"ן 15 475.49 0.09%- מדד דאו ג'ונס 19826.77 0.3%- מדד הנאסד"ק 5538.73 0.63%- שקל/דולר 3.8087 0.22%- 14:01:08 , 18/01/2017
כניסה למערכת
X
הרשמה לניסיון
X
שירות האיתותים
לקוח/ת בורסה גרף שלום,
בהתאם להסדרה שהוחלה בנושא שירות האיתותים, החל מיום 01/01/2017 תחל לשמש בורסה גרף כיועץ השקעות לאלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אלומות"), חברה בעלת רישיון ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות. הייעוץ יינתן באמצעות המנתחים מטעם בורסה גרף, אייל גורביץ ומוטי כהן ואלומות תחל בשירות איתותים מטעמה.
כלקוח בורסה גרף הינך זכאי לקבל את שירות האיתותים של אלומות בתנאים ובעלות זהים לאלו שהיו לך עד כה ובהנחה משמעותית ביחס ללקוחות חדשים המצטרפים לשירותים אלו.
בהתאם להוראות ההסדרה החדשה, יידרש כל לקוח למלא שאלון קצר לבחינת התאמתו לשירות וככל שיימצא מתאים, יתקשר בהסכם למתן השירות עם אלומות.
הלינק לרישום לשירות החדש נשלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני. במידה ולא התקבל נא ליצור קשר באמצעות info@bursagraph.co.il או בצור קשר באתר.
עד להשלמת ההתחברות לשירות אנו ממליצים לעקוב אחרי הפרסומים, הניתוחים וסקירות השוק שיופיעו גם באתר בורסה גרף בימים הקרובים.
אייל גורביץ' - נפט גז  (18/01/2017)
הטיפ השבועי - ניתוח מספר ניירות במקביל
במסגרת פינת הטיפ השבועי העליתי סרטון שמציג אפשרות לנתח מס נכסים במקביל דרך אחד הפיצרים האהובים עליי ביותר בתוכנת בורסה גרף .
הטיפ השבועי - עיקרון הרצף העולה
עיקרון חדש פרי פיתוחו של אייל גורביץ
מוטי כהן -ניתוחים אחרונים