X

 |   |  X
שם התיק
סטטוס הנייר
נתוני קנייה
:תאריך
כמות
מחיר קנייה
שווי בקנייה
() הערת קנייה
נתוני מכירה
:תאריך
מחיר מכירה
שווי במכירה
חישוב ר/ה
() הערת מכירה
פריצה מעלה
מרחק מקנייה
מרחק מנוכחי
שבירה מטה
מרחק מקנייה
מרחק מנוכחי
סטטוס התראה
שמירה
X
מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור

סורק קרנות נאמנות וקרנות סל

הדירוג מבוסס על סריקה הקרנות על פי נוסחה המשקללת תשואות, דמי ניהול ורמת סיכון במשקלים שווים.


1קרנות נאמנות
2סינון
סריקה

לפי סוגי קרנות

לפי סוגי קרנות

וגם לפי מנהלי קרנות

  • בחר הכל | הסר הכל
*ברצוני לקבל פרטים ממכללת מגמות על קורסים חדשים של אייל גורביץ'!