X

 |   |   |  X
התיק בו יישמר/ו הנייר/ות
או הזנת שם לתיק חדש
הנייר/ות ישמרו בסטטוס
נתוני קנייה
:תאריך
כמות
מחיר קנייה
שווי בקנייה
() הערת קנייה
נתוני מכירה
:תאריך
מחיר מכירה
שווי במכירה
חישוב ר/ה
() הערת מכירה
פריצה מעלה
מרחק מקנייה
מרחק מנוכחי
שבירה מטה
מרחק מקנייה
מרחק מנוכחי
סטטוס התראה
טיפול בעסקה קיימת
כמות
מחיר
שכפול
הוספה
סגירה
יציאה
שמירה
מחיקה
---

כלי טכני ייחודי של בורסה גרף שמטרתו לקבוע את המגמה ועוצמתה.

כאשר גבוה מ-75 זו מגמת עלייה, ככל שהערך מתקרב ל-100 חזקה עוצמתה של המגמה. כאשר המדד קטן מ-25 זו מגמת ירידה, ככל שהערך מתקרב ל-0 מדובר בירידה חזקה יותר.

X
מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
למה להמשיך לעבוד עם הישן כשיש חדש ?
מערכת גרפים חדשה וטובה יותר זמינה באתר בורסה גרף לחצו לכניסה והדרכה.
שלום אורח התנתק
פרטים אישיים ריכוז התראות רענון
בחירת תיק הצגה מחיקה תיק חדש שינוי שם שכפול התיק
קבוצת תיקים
תיק משותף לצפייה בלבד: שותף על ידי: יציאה ממצב שיתוף
הניירות סטטיסטיקה הוספה הגדרות סימולציה מסקנות
חיפוש נייר להוספה
הוספה
בחירת נייר להוספה
הוספה


 
אודות התיק
מדד להשוואה   סכום התחלתי
מזומן   רווחים צבורים
שיתוף - כינוי:   תאריך פתיחת התיק
סיכום שווי ותשואה למניות ארה"ב במונחי שקלים שמירת הגדרות
  חודש 3 חודשים חצי שנה שנה חמש שנים
התיק          
           
תאריך ההתחלה ומדד ההשוואה ניתנים לשינוי בהגדרות התיק.
התשואה מתאריך ההתחלה מבוססת על נתוני התיק כפי שמוזנים על ידי המשתמש.
נתוני התשואות "חודש עד 5 שנים" מבוססים על סימולציה שמדמה השקעה בתיק זהה לתיק הנוכחי בחמש השנים האחרונות על בסיס העסקאות הפתוחות בלבד!
התפלגות התיק
חישוב ללא מזומן וסכום התחלתי
לפי סכום התחלתי החל מ :
שווי פתוחות וסגורות שווי עסקאות פתוחות
עלות רכישה מזומן
    סכום התחלתי
רווח/הפסד רווח/הפסד
תשואה תשואה
מדד להשוואה תשואת המדד
נתונים סטטיסטיים לכל העסקאות
אחוזי הצלחה ממוצע לעסקה
רווח ממוצע הפסד ממוצע
יחס סיכוי/סיכון
רווח יומי שינוי יומי
גודל עסקה ממוצעת עסקה ממוצעת בימים
לינק לשיתוף התיק
רמת הסיכון
בטא:
יחס סיכוי/סיכון
רווח/הפסד:
אחוזי ההצלחה
 כל העסקאות
 רק הפתוחות
 מעקב בלבד
 פתוחות LONG
 פתוחות SHORT
 סגורות בלבד
 רווחיות בלבד
 מפסידות בלבד
ראשי עסקה התראות רצפים פיננסים סקטורים מחזורים תשואות שקלי חודשי שבועי יומי  
R שם נייר קוד
הוספת תיוג הסרת תיוג
*ברצוני לקבל פרטים ממכללת מגמות על קורסים חדשים של אייל גורביץ'!