Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

מפת הרצפים למניות ומדדים

מאחורי הקלעים
של הבורסות בעולם

מפת הרצפים למניות ומדדים

מאחורי הקלעים
של הבורסות בעולם

X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

מפת הרצפים:

מפה יומית
מפה שבועית
מפה חודשית
בחר קבוצת ניירות עבור מפת הרצפים:
סינון נוסף מתוך המפה שנבחרה - על פי טווחי זמן או על בסיס שבירות:
יומי:
שבועי:
חודשי:
שבירות:
מקרא: רצף הינו מהלך עליות או ירידות בעל מאפיינים מגמתיים ובכללם סידור ברור של נקודות השיא והשפל. המשכיותו של הרצף אינה מושפעת בהכרח מירידה או עלייה אקראית. שבירה של רצף עולה או יורד היא תחילתו של רצף נגדי ומהווה איתות חיובי/שלילי.
רצף עולה עוצמה נמוכה
רצף עולה עוצמה בינונית
רצף עולה עוצמה גבוהה
איתות חיובי רצף יורד נשבר והפך לעולה
רצף יורד עוצמה נמוכה
רצף יורד עוצמה בינונית
רצף יורד עוצמה גבוהה
איתות שלילי רצף עולה נשבר והפך ליורד