Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

VWAP - Volume Weighted Average Price

המתנד התוך יומי שמשמש את הסוחרים המקצוענים ביותר בוול-סטריט


מתנד ה-VWAP משקף את המחיר הממוצע של הנייר במהלך היום על בסיס חישוב ממוצע משוקלל עם מחזורי המסחר (בניגוד לממוצע נע רגיל שאיננו מתייחס למחזור המסחר).

המתנד שימושי בגרפים תוך יומיים ומחושב בכל יום מחדש (איפוס בתחילת היום) ע"י המחיר והמחזור המשוקללים יחד של בכל יחידת זמן .

 

החישוב

בבורסה גרף מבוצע החישוב על בסיס מרווחי הזמן של הגרף, כל שלדוגמא בגרף של דקה (תוך יומי) יחושב בכל דקה ממוצע של של שלושת הערכים גבוה, נמוך,סגירה (Typical Price) ויוכפל במחזור המסחר באותה דקה.

החל מהדקה השנייה ואילך מבוצע חישוב הכולל את סה"כ המכפלות של ה-Typical Price והמחזור מתחילת המסחר – לחלק לסה"כ המחזור מתחילת יום המסחר.

מידע מפורט יותר אודות החישוב ניתן לראות באתר Stock Charts בכתובת

http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:vwap_intraday


 

המשמעות

במקור משמש ה-VWAP  לזהות את כיוון לחץ הקונים והמוכרים – עלייה בעקומת ה-VWAP  מלמדת על לחץ של קונים וככל שהשיפוע חד יותר ניתן להבין שמחזורי מסחר גדלים ביחד עם המחיר, כלומר לחץ הקונים גדל. מצב הפוך הינו ירידה בערכי ה-VWAP וגם כאן ירידה חדה מלמדת על מחזורים שגדלים לתוך הירידה ועל לחץ המוכרים.

במשך השנים הפך המתנד לשימושי על ידי משקיעים וגופים מוסדיים בבואם להעריך האם מחיר שבו בוצעה או מבוצעת עסקה הינו הוגן ביחס למחיר היומי. רכישה במחיר גבוה מה-VWAP מלמד על עסקה שנעשתה בערכים גבוהים מידי במהלך היום.

 

שימוש

1.      התייחסות למגמת ה-VWAP   וביצוע עסקת LONG  תוך יומית במגמת עלייה ועסקה SHORT  במגמת ירידה.

2.      לתזמון הרכישה במהלך היום (אם קיבלת החלטה לקנות היום והשאלה היא רק מתי) – עדיפה רכישה מתחת ל-VWAP על מנת לרכוש במחיר זול יותר ולא מעליו. בעניין הזה חשוב לדעת שהמתנד מחושב מתחילת היום באופן מצטבר כלומר רק לקראת סוף היום הוא כולל התייחסות לכל היום.

3.      מסחר תוך יומי - התייחסות לפריצות ושבירות כפי שנעשה עם ממוצע נע – רכישה עם פריצת ה-VWAP כלפי מעלה או מכירה בחסר עם שבירתו כלפי מטה.

 

דוגמא

מניית איזיצ'יפ בגרף תוך יומי. ניתן לראות את המגמה ביום הקודם ואת נקודות הפריצה .