Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

זיהוי רצפים בבורסה גרף

שיטת הרצפים אשר פותחה על ידי אייל גורביץ' ומאפשרת לזהות את המהלך הנוכחי בשוק ואת עיתוי הכניסה הנכון לעסקת קנייה או מכירה.


מערכת זיהוי הרצפים בתוכנת בורסה גרף מאפשרת קבלת זיהוי אוטומטי ומיידי של רצפים על הגרף. שיטת הרצפים פותחה על ידי אייל גורביץ' בשנת 2011 ועל פיה:

רצף עולה מתחיל בנר בו שער הסגירה גבוה יותר משער המקסימום (הגבוה) של הנר הנמוך ביותר ברצף הקודם. רצף עולה יסתיים בנר בו שער הסגירה נמוך יותר משער המינימום (נמוך) של הנר הגבוה ביותר שנרשם ברצף הנוכחי – למעשה סיומו של רצף עולה הינו תחילתו של רצף יורד ולהפך.

 

בדוגמא שכאן ניתן לראות (בתחילתו של הגרף) נר ירוק ארוך ששער הסגירה שלו חצה את השער המקסימלי (הגבוה) של נקודת השפל בגרף, היתה זו פריצה של רצף יורד ותחילתו של רצף עולה.

הרצף העולה קבע שיאים חדשים כאשר בכל פעם השער הנמוך של כל נר בו נקבע שיא חדש הפך לנקודת ה-STOP שמסיימת את הרצף. הרצף נמשך עד אשר בנר האחרון (האדום) נרשם שער סגירה נמוך משער השפל של נר הגבוה ברצף.

 

הקו הירוק או האדום מסמנים בכל רגע נתון את נקודת השבירה של הרצף הנוכחי.

הקו הירוק מחבר בין השערים הנמוכים של הנרות הגבוהים ביותר בכל רצף ומהווה נקודת STOP או נקודה קריטית לשבירת הרצף העולה. על אותו עיקרון, הקו האדום מחבר בין השערים הגבוה של הנרות הנמוכים ביותר בכל רצף.

 

שיטת הרצפים מאפשרת בקלות לזהות את המגמה השולטת בשוק בטווח הזמן הנבדק (יומי/שבועי או חודשי). תזמון נכון בכניסה לעיסקה (קנייה) יכול להיות בעת שבירת רצף יורד וכניסה לרצף עולה כאשר במימד הזמן הגבוה יותר נשמר הרצף העולה.

לדוגמא, קנייה לטווח קצר כאשר בגרף השבועי מתקיים רצף עולה ובגרף היומי נשבר רצף יורד והופך לרצף עולה. על אותו עיקרון קנייה לטווח בינוני או ארוך כאשר בגרף החודשי מתקיים רצף עולה ובגרף השבועי נשבר רצף יורד והופך לרצף עולה.

בסורק בורסה גרף ניתן לאתר שבירות של רצפים וכן לסנן ניירות על פי שיטת הרצף.