Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

מתנד העוצמה היחסית - RSI

מתנד העוצמה היחסית הינו מתנד מומנטום העוזר לנו לקבוע את עוצמת המגמה ואת הסיכוי שלה להימשך.


מתנד המומנטום RSI אומד את עוצמתו/חולשתו של השוק. המתנד מופיע בסקאלה סגורה בין 0 ל- 100.

 

הרמות המקובלות הינן 70 עד 80 למצב קניות-יתר כלומר מצב בו השוק עלה באופן חריג בתקופת הזמן שנבחרה ואנו מצפים לתיקון טכני מטה. רמת 20 עד 30 מעידה על מצב מכירות-יתר כלומר מצב בו השוק ירד באופן חריג בתקופת הזמן שנבחרה וצפוי תיקון טכני מעלה.

 

כמו כן מקובל להתייחס לסטיות שבין מגמת המדד למגמת השוק כלומר מצב בו השוק במגמת עלייה בעוד מתנד RSI במגמת ירידה – הינו מצב שמוגדר "סטייה הפוכה" ומלמד על חולשת השוק.

הפרמטר המומלץ לשימוש הינו 13 ומשקף טווח זמן קצר-בינוני למדידת העוצמה.

המתנד מופיע כפס תחתון מתחת לגרף.

 

תיאור: rsi

בדוגמא –מתנד RSI שהגיע לרמות 83 כאשר מגמת ה-RSI בחודשיים האחרונים זהה למגמת השוק כלומר לא מתקיימת סטייה חיובית או שלילית.