Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

ניתוח טכני – תבנית היפוך מגמה

תבניות צ'ארטיסיות, תבניות היפוך מגמה כגון ראש וכתפיים, תחתית כפולה ותקרה כפולה, תחתית ותקרה משולשת וגם תחתית עגולה.


שיעור מס' 4

תבניות צ'ארטיסיות

תבניות הינן כלי טכני אמין ורציני אשר מטרתו לנבא סיומן/המשכן של מגמות בשוק.

קיימים שני סוגי תבניות - תבניות היפוך ותבניות המשך.

בשיעור זה נעסוק בתבניות היפוך.

 

תבניות היפוך נוטות להתרחש בסיומה של מגמה כלשהי ותפקידן לנבא היפוך מגמה.

התבנית נוטה להתפתח במקביל להופעת איתותים טכניים נוספים כגון ימי היפוך, שבירת קוי מגמה ועוד.

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image001.jpg

 

 

 

 


כפי שניתן לראות בדוגמא, תבנית ראש וכתפיים מתרחשת בסיומה של מגמת עלייה ומלמדת על היפוך מגמה.

התבנית מאופיינת בשלוש רמות שיא (A,C,E) כאשר בכל אחת מהן קטנים מחזורי המסחר יחסית למחזור בנקודת השיא הקודמת - איתות שלילי.

קיימת נטייה לסימטרייה בין שתי הכתפיים הן מבחינת משך הזמן והן מבחינת טווח המחירים.

ניתן לראות כי במהלך הירידה מ- C ל- D גדלים מחזורי המסחר - איתות שלילי נוסף. כמו כן במהלך ירידה זו נשבר קו מגמה אשר אפיין את מגמת העלייה.

 

שבירת רמת התמיכה בנקודה F (D, B - רמות תמיכה - קו הצוואר) מסיימת את התבנית ומתחילה את מגמת הירידה כאשר היעד המינימלי לירידה הינו לפחות הטווח שבין קו הצוואר לנקודת השיא (C) - יעד זה מסומן בחץ אדום.

 

מחזורי המסחר חשובים ביותר לאפיון תבנית זו - מחזור מסחר קטן בכל נקודת שיא הינו תנאי הכרחי להיווצרות התבנית. במידה ותנאי זה לא מתקיים, אין להתייחס לצורה המתהווה כאל תבנית ראש וכתפיים.

 

תבנית ראש וכתפיים הפוכה

תבנית זו הינה הפוכה לתבנית הקודמת ומלמדת על סיום מגמת ירידה ותחילת גל עליות.

גם כאן נוטים מחזורי המסחר להיות נמוכים בכל רמת שפל (חשוב לא להתבלבל- המחזורים צריכים להיות נמוכים בכל נקודת שפל).

התיקונים כלפי מעלה יהיו מלווים בגידול במחזורי המסחר.

יעד המחירים - גם הוא זהה ליעד בתבנית הקודמת.

 


תיקרה משולשת ותיקרה כפולה

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image002.jpg

 

 

גם תבנית התקרה המשולשת מתרחשת בסיומה של מגמת עלייה והיא מתחילה את מגמת הירידה.

התבנית מתאפיינת בשלוש רמות שיא שוות (למעשה, רמת התנגדות אשר עוצרת את השוק שלוש פעמים ברציפות).

כל הגעה לרמת השיא מלווה במחזורי מסחר נמוכים יותר ויותר - תנאי הכרחי וחשוב. כמו כן, במהלך היווצרות התבנית נשבר קו מגמת העלייה.

 

אם וכאשר מתקיימים כל התנאים הללו (איתותים שליליים) - מוכן השוק למגמת ירידה שתהיה בדר"כ כואבת.

יעד הירידות הראשוני והמינימלי יהיה זה המסומן בחץ האדום.

סביר להניח שלאחר השגת יעד זה, יתבצע תיקון למעלה שלאחריו תתחדשנה הירידות.

 

תבנית זו הינה משמעותית ואמינה ביותר וניתן לראותה מופיעה לא פעם לפני תקופות שפל ארוכות ובסיום גלי עליות ארוכים וממושכים.

 


תקרה כפולה

תקרה כפולה זהה למשולשת מלבד העובדה שהיא כוללת רק שתי רמות שיא.

גם כאן יש לשים לב לעובדה שמחזורי המסחר קטנים בנקודת השיא השנייה יחסית לראשונה.

 

בשתי התבניות חשוב להמתין לשבירת קו הצוואר (Neck Line) על מנת לדעת בוודאות שמדובר בתקרה כפולה/משולשת.

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image003.jpg

 

 

 

 

 

 

 


תחתית כפולה ותחתית משולשת

 

תבניות אלו זהות לתבניות התקרה אולם הן מבשרות על סיום מגמת ירידות ותחילתו של גל עליות.

 

תבניות אלו מתאפיינות בשתיים/שלוש רמות שפל אשר מלוות במחזורי מסחר יורדים בכל נקודת שפל.

בתיקונים כלפי מעלה ניתן לשים לב לעלייה במחזורי המסחר.

 

גם כאן פריצת קו הצוואר לכיוון מעלה מאשרת את תחילתו של גל העליות.

 

 

שים לב:

בכל התבניות ניתן לראות כי פעמים רבות מלווה פריצת קו הצוואר בפער פריצה.

 

כל התבניות שהוזכרו עד כה נמשכות בדר"כ כמספר שבועות.

 

דוגמאות לתבניות אלו בהמשך.

 

התחתית העגולה

 

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

תבנית זו מאופיינת בתקופה ארוכה של דשדוש אשר מגיעה לאחר סיומו של גל ירידות משמעותי.

במהלך תקופת הדשדוש קורה לעיתים שהמניה נוטה למהלכי קפיצה וירידה חדים ומהירים (כדוגמת "השפיץ" שבמרכז התבנית שבדוגמא) אולם מהלכים אלו הינם קצרים וזמניים בלבד.

מחזורי המסחר נוטים להיות קטנים ביותר אולם בשלב מסוים ניכרת האצה בפעילות ומחזורי המסחר מתחילים לגדול.

תופעה זו מבשרת שינוי בהתנהגות המניה ואם שבירת רמות ההתנגדות שאפיינו את התנהגות המנייה בתקופה האחרונה מתחיל גל עליות משמעותי וחד ביותר.

 

תבנית זו קיימת גם במבנה הפוך - כתקרה עגולה.

 

 

להלן דוגמאות לתבניות השונות

 


 

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image005.jpg

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image006.jpg

 

תיאור: D:\Bgraph\Download2012\class\L4.files\image007.jpg