Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

ניתוח טכני – יום היפוך ופערי מחירים

מהו יום היפוך בשערי שיא ויום היפוך בשערי שפל ועל מה הם מרמזים, מהם פערי מחירים וההבדל בין פער פריצה, פער אמצע ופער מיצוי.


שיעור מס' 3

הערה:  השיעור הנוכחי מתייחס  לכלים אשר ניתן להשתמש בהם רק על גרפי   עמודות.

 

יום היפוך בשערי שיא מתרחש בנקודת הסיום של מגמת עלייה או של גל עליות משמעותי.

ביום זה נפתח המסחר בעליות שערים, בדר"כ חדות, בהתאם לכיוון המגמה הנוכחי. אולם, במהלך היום מתמתנות עליות השערים ובסוף היום שער הסגירה הינו בסמוך מאוד לשער הנמוך היומי, בדר"כ בירידה יחסית ליום הקודם.

 

ככל שהעמודה ומחזור המסחר יהיו גדולים יותר

וכן ככל שהעליות בתחילת היום והירידות בסיומו תהיינה חדות יותר -

כך משמעותו של יום ההיפוך תהיה רבה וחזקה יותר -

 

יום ההיפוך מרמז על שינוי כיוון ותחילת גל ירידות, לפחות זמני

 

אין להסיק מקיומו של יום היפוך על שינוי מגמה ארוך טווח אלא רק עם שינוי מגמה קצר טווח ותחילתו של תיקון זמני. שינוי מגמה ארוך טווח חייב להיות מגובה בכלים טכניים נוספים.

 

 


יום מהפך בשערי שפל - מתרחש בנקודת הסיום של מגמת ירידה או של גל ירידות משמעותי.

ביום זה נפתח המסחר בירידות שערים, בהתאם למגמה השוררת בשוק בתקופה שלפני יום זה, אולם במהלך היום מתמתנות ונעלמות ירידות השערים ואת מקומן תופסות עליות שערים, לעיתים אף חדות.

 

הערה:  גם בגרף שבועי/חודשי ניתן לראות שבוע היפוך וחודש היפוך.

 

שני ימי היפוך

 

שני ימי היפוך מתרחשים בשערי שיא ומרמזים על תחילת גל ירידות.

 

ביום הראשון מבין השניים, יום עליות שערים - עליות ומחזורים גדולים.

ביום השני, יום ירידות שערים הנפתח בירידות מתונות אולם אלו הולכות ומתחזקות במהלך היום עד לסיומו.

 

 

 

 

 


פערי מחירים

 

פער מחירים (gap) הינו אזור על הגרף בו לא מתקיים מסחר (איזור ריק),

כפי שניתן לראות בשלושת הדוגמאות הנ"ל.

 

 

קיימים שלושה סוגי פערים משמעותיים

 

1.         פער פריצה (פער מס' 1 בדוגמא) - הינו פער הנוטה להתרחש בפריצת רמות התנגדות. משמעותו - יציאה לגל עליות / מגמת עלייה.

            מחזור המסחר אמור להיות גבוה - סימן למשמעות הפער.

 

2.         פער אמצע/מדידה (פער מס' 2 בדוגמא) - נוטה להתרחש במרכזו של גל העליות ומלמד על טווח העליות שעוד לפנינו.

 

3.         פער מיצוי (פער מס' 3 בדוגמא) - מתרחש בסמוך לשערי השיא של גל העליות הנוכחי. בדר"כ זהו פער יחסית לאחרים המלווה במחזור מסחר גדול גם כן. יש לצפות ליום היפוך כמה ימים לאחר שפער זה נוצר.

 

הערה:  הפערים הללו קיימים גם במגמת ירידה/גל יורד כאשר פער פריצה מלמד על תחילת גל הירידות, פער מדידה נמצא באמצע, ופער המיצוי מגיע בסיום גל הירידות.

 

 

שימו לב:           הפערים ידועים ככלים טכניים אמינים ביותר.

 

 

להלן דוגמאות לנלמד בשיעור זה