Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

ניתוח טכני - תמיכה והתנגדות

מהי נקודת תמיכה ומהי נקודת התנגדות, מהן קווי תמיכה והתנגדות ומה משמעות לשבירתן מעלה או מטה.


שיעור מס' 2

נקודת התנגדות מוגדרת כאיזור/נקודה על הגרף שבה לחץ המכירות גדול דיו כדי לבלום, לפחות זמנית, את עליות השערים.

 

נקודת תמיכה מוגדרת כאיזור/נקודה על הגרף, מתחת לשוק, שבו לחץ הקניות גדול מספיק כדי לבלום, לפחות זמנית, את ירידות השערים.

 

 

 

 

ככל שמחזור המסחר ברמת תמיכה/התנגדות כלשהי יהיה גדול יותר, כך תהפוך נקודה זו לרמת תמיכה/התנגדות חזקה ומשמעותית יותר.

כמו כן, יש לשים לב כמה פעמים שימשה נקודה כלשהי כרמת תמיכה/התנגדות. ככל שמספר פעמים זה גדול יותר, רמת התמיכה/התנגדות משמעותית יותר.

 

נק' התנגדות שנשברה בכיוון מעלה תהפוך לשמש כנקודת תמיכה (כפי שניתן לראות בשרטוט).

נק' תמיכה שנשברה בכיוון מטה תהפוך לשמש כנקודת התנגדות.

 

 


קווי תמיכה והתנגדות

 

קו תמיכה/מגמה עולה - קו ישר הנמתח משמאל לימין, המתיחה מתבצעת מתחת לנק' השפל של המגמה.

 

 

השימוש בקו התמיכה:

1.         קניה - ביצוע קניה בסמוך לקו, בעזרת הקו ניתן לחזות את סיומו של התיקון והמשך מגמת העלייה (נק' 1).

2.         מכירה - עם שבירת הקו כלפי מטה - חיסול מיידי של הפוזיציה (נק' 2).

 

קו מגמה חייב לעבור התאמות ולהיות צמוד למחירים. יש לשנות ולשרטט את הקו מחדש  ולהצמיד אותו לרמות החדשות שנוצרות בשוק.

 

קו מגמה שנשבר בכיוון מטה הופך לשמש כקו התנגדות, כפי שניתן לראות בשרטוט זה.

 

ככל שקו המגמה יהיה ארוך יותר וככל שמספר הנקודות עליו יהיה גדול יותר ß יהיה זה קו אמין ומובהק יותר.

 

קו הנמתח מעל לרמות השיא בשוק ותפקידו לאותת על אפשרות לשינוי מגמה או לתיקון משמעותי כלפי מעלה.

 

מהי שבירה ?

חשוב להבין כי שבירת קו מגמה (עולה או יורד) איננה בגדר איתות אוטומטי ומיידי.

ראשית, יש לקחת בחשבון כי שבירה חייבת להיות אמיתית כלומר שבירה בה כל העמודה היומית תהיה מתחת או מעל הקו (השער הנמוך, הגבוה והסגירה באותו יום) או לחילופין להמתין כמה ימים ולראות שהשבירה איננה מקרית והשוק לא חוזר למעלה/למטה ומבטל את השבירה.

דוגמאות לכך ניתן יהיה לראות בהמשך.

 

קו מגמה - איתות בלבד

קו מגמה איננו כלי בלעדי שניתן להסתמך עליו באופן מוחלט.

הקו הינו כלי מרכזי אולם כל איתות שמתקבל ממנו חייב להיות מגובה ומשולב באיתותים נוספים מכלים אחרים.

 

דוגמאות לשימוש ברמות תמיכה/התנגדות ובקווי מגמה יורדים/עולים