Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

ללמוד לסחור עם אייל גורביץ'

האנליסט הטכני
המוביל בישראל

אייל גורביץ', מחלוצי האנליסטים הטכניים בישראל. מזה למעלה מ-25 שנים מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
שלום !

כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

ממוצע נע – Moving Average

כיצד לזהות המגמה ולקבל איתותים טכניים באמצעות הממוצע הנע


הממוצע הנע הינו הכלי הטכני המוכר והמפורסם ביותר. מדובר בממוצע של שערי הסגירה – שערים יומיים בגרף יומי, שערים שבועיים בגרף שבועי ושערים חודשיים בגרף חודשי.

הממוצע מאפיין את מגמת המחירים – מגמת עלייה מתרחשת כאשר המחירים נמצאים מעל הממוצע, מגמת ירידה מתרחשת כאשר המחירים נמצאים מתחת לממוצע.

לממוצע הנע פרמטר אחד – ככל שהוא גבוה יותר מתייחס הממוצע למגמה/תקופה ארוכה יותר.

 

יש המתייחסים לחציית הממוצע כאיתות קנייה/מכירה – כאשר המחירים חוצים את הממוצע מלמטה למעלה מדובר באיתות קנייה ואילו כאשר הם חוצים אותו מטה – איתות מכירה.

יש המשלבים שני ממוצעים נעים (לדוגמא 5,13) וכאשר חוצה הקצר את הארוך (5 חוצה את 13 מלמטה למעלה) מדובר באיתות קנייה.

 

נתון נוסף אליו יש לשים לב הינו שיפועו של הממוצע. מגמה עלייה בריאה וחזקה מאופיינת בממוצע נע ששיפועו עולה או יציב ואילו היחלשות השיפוע משמעותה היחלשותה של המגמה.

 

תיאור: תיאור: תיאור: ma

בדוגמא – ממוצע נע 5 נשבר כלפי מטה ממש בנר האחרון (האדום) – זהו איתות מכירה ומעבר ממגמת עלייה  לירידה. מכיוון שהממוצע הוא רק לחמישה ימים מדובר על איתות לטווח הקצר בלבד.